Login

Bun venit pe pagina U.N.P.I.R. Bihor!

 

 

Descriere U.N.P.I.R.
 
UNPIR Filiala Bihor, cuprinde judeţul Bihor, se ocupă cu evidenţa membrilor practicieni în insolvenţă organizaţi în cabinete, societăţi profesionale cât şi cu evidenţa stagiarilor şi a persoanelor fizice incompatibile.
Filiala se ocupă de :
  • sprijinirea candidaţilor la examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă, verificarea documentelor, înscrierea şi transmiterea acestora la Secretariatul General al Uniunii
  • organizarea programelor de pregătire profesională ale membrilor acestora
  • organizarea de reuniuni ale membrilor filialei cu magistraţii din secţiile comerciale ale tribunalelor-judecătorii sindici, cu specialişti ai organelor fiscale, cu reprezentanţi ai instituţiilor implicate în derularea procedurilor de lichidare (judiciare/administrative), în vederea dezbaterii problemelor deosebite privind aplicarea uniformă a legislaţiei în domeniu
  • informarea membrilor filialei în legătură cu deciziile adoptate de Comitetul Naţional de Conducere comunicate prin circularele Secretariatului General şi difuzarea publicaţiilor Uniunii
  • monitorizarea numirilor de administratori judiciari şi lichidatori în condiţiile legii şi protejează interesele membrilor filialei. Actualizarea permanentă a fişelor de evidenţă personală ale membrilor în format electronic, inclusiv numirile efectuate şi transmiterea acestora la Uniune
  • organizarea de manifestări menite să promoveze şi să explice rolul filialei şi al activităţii sale cât şi prezentarea în mass-media locală, de articole care să îmbunătăţească imaginea şi prestigiul filialei şi a membrilor ei în faţa opiniei publice
  • mobilizarea membrilor săi pentru sprijinirea redacţiei publicaţiei "PHOENIX" - revistă de insolvenţă, în continuarea editării acesteia
  • derularea de acţiuni de verificare prin sondaj a îndeplinirii obligaţiilor profesionale de către membrii filialelor şi aplicarea procedurii pentru toţi membrii care omit sau refuză depunerea declaraţiilor de venit în termenul prevăzut în Regulamentul de organizare şi functionare al Uniunii
  • administrarea fondului de lichidare
 
Adresa
 
Oradea, str. Republicii nr. 3-5, cod 410039, tel: 0259/434673
 
Adresa de e-mail: unpirbh@gmail.com
 
Localizare pe hartă
 

Organismele filialei

 

 

Consiliul de conducere
Zapodeanu Daniela   Rigou Marioara
Daniela Zăpodeanu - preşedinte Herlea Ioan - vicepreşedinte Rigou Marioara - vicepreşedinte

 

 

Comisia de disciplină
Marcel Buhas Tamasan Ovidiu Cristian Buta Maria
Marcel Buhaş - preşedinte Tămăşan Ovidiu - membru Buta Maria - membru

 

 

Comisia de cenzori

    Beie Eliza
Matea Liliana - membru  Rus Maria - membru Beie Eliza - membru
Developed by fecher Romania SRL
www.fecher.ro